Przyjmując Sakrament Bierzmowania chrześcijanin jeszcze mocniej wiąże się z Kościołem i otrzymuje pomoc Ducha Świętego, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, głosił ją i według niej żył. Dopłenia on grupę tych sakramentów, które są konieczne, aby wejść w tajemnicę Chrystusa i Jego obecności w Kościele, nazwaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Bierzmowanie dokonuje się przez znak namaszczenia czoła oraz tzw. "włożenie rąk" szafarza.

Najczęściej jest ono udzielane podczas Mszy Św., chociaż może mieć także niezależny ryt. Szafarzem zwykłym (czyli tym, który bez niczyjego pozwolenia może go udzielać) jest biskup. W okoliczościach uzasadnionych godziwe udzieleni tego sakramentu może zlecić wybranemu przez siebie kapłanowi (mówimy wtedy o władzy delegowanej lub o szafarzu nadzwyczajnym), który nie możej jej przekazać innym kapłanom, ani też zatrzymać dla siebie jako wałdzy stałej - chyba, że taka była intencja biskupa.

Bierzmowanie - jako skarament dojrzałości chrześcijańskiej - w praktyce duszpasterskiej Kościoła Katolickiego jest wymagany od śwadków Chrztu (tzw. rodzice chrzestni), osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa (w tym przypadku o jego konieczności decyduje Konferencja Episkopatu danego kraju) a także Sakramentu Kapłaństwa.

***

Ogłaszamy zapisy na kurs przygotowujący do bierzmowania w przyszłym roku. Z troską duszpasterską chcemy pomóc kandydatom w przygotowaniu się do świadomego przyjęcia tego sakramentu. Zapisy rozpoczną się 6 Czerwca i rwać będą do 30 Czerwca. Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą tylko w kancelarii parafialnej (pamiętamy o half term i długi bank Holiday z okazji uroczystości Królowej).

Kandydat ma mieć ukończony 14 rok życia i co najmniej od roku należeć do parafii. Formularz rejestracyjny dostępny będzie na stronie parafii od 1 czerwca. Prosimy, aby go sobie wydrukować, wypełnić i złożyć w kancelarii parafialnej w wyznaczonym okresie, dołączając kopię aktu chrztu.

Szczegóły organizacyjne dotyczące kursu podane zostaną w późniejszym terminie

  • Home
  • Duszpasterstwo
  • Sakramenty
  • Bierzmowanie
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.