"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" [zob. KKK 1407]

Pierwszym zadaniem rodziców jest odnowienie i umocnienie osobistej więzi z Chrystusem. Dopiero wówczas ma się naturalne podstawy do przekazywania doświadczenia wiary dzieciom. Wychodząc z takiego założenia, należy zauważyć, iż nie ma tu potrzeby stosowania specjalnych zabiegów czy technik. Wystarczy zwykła codzienna modlitwa, cotygodniowa Msza Św., regularna spowiedź i komunia święta. Ponad to ważne są również relacja społeczne, budowane na sumiennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Całość tego zagadnienia sprowadza się zatem do dbałości o dwie rzeczy:

 • wzajemną miłość i szacunek rodziów jako małżonków,
 • pogłębienie rozumienia sakramentów świętych.

ZAPISY DO I KOMUNII 2023

Rozpoczynają się 6 Czerwca i trwać będą do 30 Czerwca br. lub do zamknięcia listy.

Przypominamy zainteresowanym rodzicom o pewnych zasadach, jakie towarzyszą tym katechezom.

Wymagania dla dzieci przystępujacych do I Komuni:

 • Kandydatami mogą być jedynie dzieci naszych parafian, z kartotekami aktywnymi co najmniej jeden rok.
 • Dziecko ma mieć ukończony 8 rok życia (do 31.08.2022).
 • Zgłoszenia przyjmowne są tylko w kancelarii,
 • Zgłoszenia będą weryfikowane przez rozmowę kwalifikacyjną duszpasterza z rodzicami dziecka i dopiero wówczas imię i nazwisko kandydata umieszczone zostanie na liście uczestników.
 • Katechezy dla dzieci i rodziców odbywać się będą w tylko w soboty 

UWAGI PORZĄDKOWE
Uczestnicy kursu (zarówno dzieci jak i rodzice) zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach, przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu.

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Komunia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.