"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podżwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

O Sakrament Namaszczenia może poprosić osoba chora lub jej rodzina (po wcześniejszym uzyskaniu zgody chorego). Jednak, gdy chory nie jest świadomy swego stanu zdrowia albo sam nie może zdecydować o sobie, troska o udzielenie tego Sakramentu spoczywa na najbliższej rodzinie. Co więcej, praktyka duszpasterska dowodzi, aby nie odkładać Sakramentu na ostatni moment. Zwykle bowiem staje się to źródłem nieporozumień, stwarza ryzyko ocierające się o utratę zbawienia duszy, a szafarza stawia w niezręcznej sytuacji wobec osoby ciężko chorej.

Sakrament Namaszczenia Chorych może być przyjmowany wielokrotnie. Udziela się go najczęściej w następujących okolicznościach:

 • przewlekła choroba,
 • podeszły wiek,
 • przed operacją lub zabiegiem medycznym,
 • chwilowa utrata przytomności,
 • trwała obawa lub lęk o życie,
 • natarczywość pokus lub lęk o własne zbawienie,
 • psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu. 

UWAGA! SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!
 

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Namaszczenie chorych
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.